Beste leden van het Algemeen Bestuur,

De discussie in de Tweede Kamer over verplichte deelname van zelfstandigen aan werknemerspensioenfondsen wordt volop gevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft Motivaction, in opdracht van PZO en ZZP Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de oudedagsvoorziening, arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico van zelfstandigen. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de zzp’ers zelf een eigen reserve aanlegt voor de oude dag. Ze doen dat op een manier die past bij het ondernemerschap: individueel, flexibel en met behoud van zeggenschap over het eigen vermogen. Dat is bij werknemerspensioenfondsen niet aan de orde, waardoor deelname aan deze fondsen niet passend is voor ondernemers.

Fiscale voordelen onbenut

Het merendeel van de zzp’ers bouwt weliswaar pensioen op, maar 50 % bouwt vermogen op in box III, waardoor men niet profiteert van de fiscale voordelen van pensioenopbouw in box I. Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel zelfstandigen niet voldoende op de hoogte zijn van deze belastingvoordelen. Meer en betere voorlichting hierover zou de pensioenopbouw van zelfstandigen positief kunnen beïnvloeden.

Voorlichtingscampagne

Samen met andere betrokken organisaties zoals NIBUD, Wijzer in geldzaken, Verbond van Verzekeraars, ZZP Pensioen en Birght Pensioen, starten we een voorlichtingscampagne onder zzp’ers over de mogelijkheden van de fiscale voordelen bij pensioenopbouw. De informatie over de belastingvoordelen van pensioenopbouw is te vinden op de website van Wijzer in geldzaken. De komende tijd zullen we via onze online kanalen aandacht geven aan de mogelijkheden van pensioenopbouw. Het zou heel prettig zijn als jullie dit willen delen of zelf de website van Wijzer in geldzaken te delen.

 

In de media

Inmiddels is het onderzoek opgepikt door de Telegraaf en ZiPconomy.

 

Bijgevoegd tref je ter informatie het onderzoeksrapport, het persbericht en de aanbiedingsbrief aan minister Wouter Koolmees.

 

 

Met vriendelijke groet,

Margreet Drijvers

Directeur

Tijdens onze bijeenkomst over de wet DBA 13 februari jongstleden hebben we aan de hand van de aanvraag van lid Frank van der Kant besproken hoe de belastingdienst een overeenkomst leest. De stukken die we daarbij gebuikt hebben zijn:

 

  1. Concept modelovereenkomst ingediend bij de Belastingdienst
  2. Reactie Belastingdienst
  3. Reactie bestuurslid Karel Hagenaar op reactie belastingdienst
  4. Aangepaste versie met suggesties Ernst Blankestijn om opnieuw in te dienen
  5. Verduidelijking van de suggesties

Recent in de handhaving van de wet DBA weer een half jaar uitgesteld. Zie Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018.

Een interdepartementale ambtelijke werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de regels voor werknemers met een arbeidsovereenkomst en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). De werkgroep schetst op basis hiervan 10 varianten voor het beleid ten aanzien van arbeidsrelaties.

Als IT United lezen wij geen duidelijke analyse van de problemen die opgelost moeten worden. En geen van de 10 varianten die genoemd worden lost de problemen oplossen echt op. Lijkt uit te komen op A (Wet DBA handhaven) en op lange termijn B (soort strenge VAR verklaring per opdracht via een webmodule). 

Beide voorstellen lijken ons niet wenselijk omdat de opdrachtgever een hoop werk en administratie krijgt van de wet maar geen echte zekerheid krijgt met deze voorstellen. En dus al snel een opdracht uitzet als uitzend- of payroll klus. En geen ZZP-er in durft te huren.

De formatie is onderweg sud wij zijn benieuwd wat hiervan terecht gaat komen.

 

De agenda en het thema voor de alv van 13 februari zijn vastgesteld, zie agenda