Beste leden van het Algemeen Bestuur,

De discussie in de Tweede Kamer over verplichte deelname van zelfstandigen aan werknemerspensioenfondsen wordt volop gevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft Motivaction, in opdracht van PZO en ZZP Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de oudedagsvoorziening, arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico van zelfstandigen. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de zzp’ers zelf een eigen reserve aanlegt voor de oude dag. Ze doen dat op een manier die past bij het ondernemerschap: individueel, flexibel en met behoud van zeggenschap over het eigen vermogen. Dat is bij werknemerspensioenfondsen niet aan de orde, waardoor deelname aan deze fondsen niet passend is voor ondernemers.

Fiscale voordelen onbenut

Het merendeel van de zzp’ers bouwt weliswaar pensioen op, maar 50 % bouwt vermogen op in box III, waardoor men niet profiteert van de fiscale voordelen van pensioenopbouw in box I. Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel zelfstandigen niet voldoende op de hoogte zijn van deze belastingvoordelen. Meer en betere voorlichting hierover zou de pensioenopbouw van zelfstandigen positief kunnen beïnvloeden.

Voorlichtingscampagne

Samen met andere betrokken organisaties zoals NIBUD, Wijzer in geldzaken, Verbond van Verzekeraars, ZZP Pensioen en Birght Pensioen, starten we een voorlichtingscampagne onder zzp’ers over de mogelijkheden van de fiscale voordelen bij pensioenopbouw. De informatie over de belastingvoordelen van pensioenopbouw is te vinden op de website van Wijzer in geldzaken. De komende tijd zullen we via onze online kanalen aandacht geven aan de mogelijkheden van pensioenopbouw. Het zou heel prettig zijn als jullie dit willen delen of zelf de website van Wijzer in geldzaken te delen.

 

In de media

Inmiddels is het onderzoek opgepikt door de Telegraaf en ZiPconomy.

 

Bijgevoegd tref je ter informatie het onderzoeksrapport, het persbericht en de aanbiedingsbrief aan minister Wouter Koolmees.

 

 

Met vriendelijke groet,

Margreet Drijvers

Directeur