Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) van kracht gegaan en is de VAR verdwenen. Op de Algemene Ledenvergadering van IT United van maandag 6 juni, heeft Karel Hagenaar uiteengezet wat deze nieuwe wet inhoudt en wat dit in de praktijk betekent. De presentatie treft u aan in het ledengedeelte van deze website en vindt u bij "documenten" onder de naam "Voordracht invoering Wet DBA".