Intro:  In vele contracten worden uw prestaties gemeten met de normen van de opdrachtgever of de branche. Dat is niet correct en kan tot problemen leiden. 

Een opdrachtgever is werkzaam in de bankwereld. De opdrachtnemer is "een ICT-er".  
In een artikel in het contract staat: "Opdrachtnemer garandeert dat hij zijn werkzaamheden zal vervullen conform de huidige stand der techniek zoals dat in de bankwereld gebruikelijk is."

 

Op het eerste gezicht lijkt dit een nette bepaling en u als opdrachtnemer ziet hierin waarschijnlijk geen probleem. Maar de bepaling is niet correct en kan wel degelijk tot grote problemen leiden. Niet alleen in de interpretatie maar ook in aansprakelijkheid voor u als opdrachtnemer als er iets fout gaat.

 

Het is in – juridisch - Nederland gebruikelijk werkzaamheden af te meten aan de redelijk handelend vakgenoot in het eigen vakgebied. Hoewel ervaring in de bankwereld en kennis van bancaire processen bij het uitvoeren van werkzaamheden door de ICT’er mogelijk een vereiste zou moeten zijn om een dergelijke opdracht aan te nemen moet hij voor wat betreft zijn prestaties, zijn kennis en kunde, en zijn professioneel handelen, worden vergeleken met zijn vakgenoten en niet met medewerkers van de bank.


Juridische Vraagbaak IT United,
mr. ing. Nico Keijser m.m.v. Jacques Honkoop