Onder druk van de huidige marktsituatie is de neiging om contracten die worden voorgelegd door toekomstige opdrachtgevers, zo snel mogelijk te ondertekenen. Dat is niet altijd verstandig en ook niet nodig.

Vanuit commercieel oogpunt is deze neiging alleszins begrijpelijk. U wilt als opdrachtnemer niet lastig gevonden worden, met het risico dat de opdracht naar een ander gaat.
Maar dit is niet zonder gevaar.

In veel overeenkomsten zien wij bepalingen staan die, wanneer strikt geïnterpreteerd door opdrachtgever, de opdrachtnemer met hoge kosten opzadelen. Zo zijn “de accountantscontrole op verzoek van de opdrachtgever” en “het overleggen van verklaringen van de belastingdienst dat aangifte is gedaan” veel aangetroffen bepalingen. 
Maar juist daarvoor hebben we de  VAR  Die vrijwaart de tussenperso(o)n(en) én de eindklant voor alle aanspraken inzake loonbelasting, premies sociale verzekeringen en omzetbelasting. Uw opdrachtgever vraagt u dus mee te werken en kosten te maken voor zaken die geheel zinloos zijn. Deze moet u zondermeer afwijzen. Vaak stammen die bepalingen nog uit de tijd dat de VAR nog niet bestond, dan moet u dit uitleggen aan uw opdrachtgever. Wij kunnen u daar zonodig bij helpen.

We zien ook veel bepalingen die vanuit een opdrachtgever beschermende invalshoek zijn beschreven. Dat maakt uw positie als opdrachtnemer minder sterk. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan zaken als de bepalingen dat werk tijdens een  proefperiode gedaan niet betaald wordt. Als u besluit de overeenkomst te beëindigen is betaling van het wel verrichte werk toch uitgangspunt. 
Ook komen we bepalingen tegen waarbij opdrachtnemers worden beoordeeld op volstrekt onduidelijke of niet geformuleerde criteria. Terminologie als “conform de daaraan naar objectieve maatstaven te stellen eisen” of  “naar de laatste stand van de techniek” moeten toch minstens voorkomen in bepalingen die gaan over beoordeling en gronden voor beëindiging.


Praktijk:
Weersta de commerciële druk om een contract maar ‘gewoon’ te tekenen. Informeer u en stel wijzigingen voor. Ook al bent u eenling tegenover een groot bedrijf; als u het niet voorlegt heeft u zeker geen onderhandelingspositie. Vraag in een kennismakingsgesprek, of al daarvoor, naar een voorbeeldcontract. Dat stuurt u natuurlijk direct in ter beoordeling!
 
Alhoewel het uit commercieel oogpunt niet fijn is om een opdracht niet aan te nemen, bent u niet gebaat bij een contract met voor u zodanig negatieve bepalingen dat u daarvan schade zou kunnen ondervinden. Bedenk dat het ook voor opdrachtgevers crisis is. Er bestaat een grotere bereidheid een juridische strijd aan te gaan. Ook daarom moet een overeenkomst in evenwicht zijn.

 

Juridische Vraagbaak IT United,
mr. ing. Nico Keijser m.m.v. Jacques Honkoop