Geachte leden van IT United,

Afgelopen dinsdag hadden we een geanimeerde avond in Amersfoort waarbij de aanwezigen kennis en ervaring rondom de wet DBA konden uitwisselen. Het bleek dat de een er al volop mee te maken had (opdrachtgever die contracten actief beëindigt, voor doorwerken alleen indiensttreding of payrolling accepteert) en een ander die nog bij een opdrachtgever werkt die nog geen actie heeft ondernomen. Vooral grotere bedrijven lijken zich actief te richten op het afbouwen van de ZZP inzet. Maar over het algemeen is er veel onduidelijkheid, niet in de laatste plaats omdat het bij veel opdrachten domweg onmogelijk is om geen gezagsrelatie te hebben of dat vrije vervanging geen optie is.

 

We hebben de aanwezigen gevraagd om hun eigen ervaringen c.q. informatie met ons te delen zodat we dat via PZO in kunnen brengen in de lobby die loopt om Wiebes te beïnvloeden. Wat we ook graag willen ophalen is hoe je zelf denkt dat de criteria moeten zijn om te bepalen of je als ZZP’er aan het werkt bent of verkapt in loondienst. Aangehecht een presentatie van Margreet Drijvers (interim jurist en lid van het dagelijks bestuur van PZO-ZZP) die zij gebruikt op voorlichtingsbijeenkomsten (gemaakt voor de ontwikkelingen van afgelopen vrijdag). Ook heb ik een aantal aanwezigen gewezen op een webinar van Myler (https://www.youtube.com/watch?v=1axAg6HHRos).

  

 

Ter informatie:

 

Onderstaand een aantal statements die Denis Maessen (huidige voorzitter PZO-ZZP) heeft geformuleerd:

 

1.      Draagvlak onder de invoering van de Wet DBA daalt snel. PZO is van mening dat de invulling die nu door de Belastingdienst aan de wet wordt gegeven niet in lijn ligt met de uitgesproken intenties. Dat is ongewenst en dit vraagt nu om een stevige interventie van de staatssecretaris.

 

2.      Het probleem is niet alleen van de heer Wiebes maar van het gehele Kabinet. Ook de vice premier zal een standpunt moeten innemen over de huidige ontwikkelingen en afstand moeten doen van de ongewenste uitwerkingen.

 

3.      De overheden moeten laten zien dat het menens is en zetten om die reden hun contracten met zzp'ers na 1 januari door. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

4.      Hanteer vanaf nu een andere en eigentijds begripsduiding die hoort bij het woord “gezagsrelatie”. De geest van de arbeidswet uit 1907 past niet langer bij de hedendaagse netwerk economie.

 

5.      Alle tijdelijke inhuur van zzp'ers, zoals bijvoorbeeld bij vervanging wegens zwangerschap/ziekte dan wel pieksituaties, zijn legitiem in de zin dat de Belastingdienst daarin de tijdelijkheid van de inzet beoordeelt en niet de gezagsrelatie.

 

6.      Er worden over de jaren 2017 en 2018 geen boetes uitgedeeld. Wel gele kaarten met die implicatie dat dan de ongewenste situatie binnen 4 weken beëindigd dient te zijn. Indien dat niet is gebeurd volgt een rode kaart en boete.

 

7.      Belastingdienst zal deze beleidslijn volgen bij de beoordeling of er sprake is van een dienstbetrekking volgens de Wet op de Loonbelasting. 

 

8.      Om het draagvlak te vergroten zal de Belastingdienst zzp'ers moeten betrekken bij de beoordeling van de modelovereenkomsten.

 

9.      Met deze beleidslijn zal er duidelijkheid worden gegeven over de mogelijkheid om zzp'ers in te zetten en wordt er invulling gegeven aan de wet zoals door alle partijen bedoeld.

 

Deze zijn onder andere in onderstaand artikel terecht gekomen:

 

http://www.zipconomy.nl/2016/11/wat-moet-wiebes-direct-doen-om-het-dba-tij-te-keren-belangenorganisaties-en-experts-weten-het-wel/