Voor deze ALV hadden we het thema Data Science uitgekozen en in de persoon van Sieuwert van Otterloo hadden we een goede spreker gevonden.

Aan de hand van een presentatie nam hij ons mee. Interactief zijn we door het verhaal gegaan, duidelijk werd dat er veel ontwikkeling plaats vindt en data een steeds groter onderdeel gaat vormen van de bedrijfsvoering van veel bedrijven.

Ook werd duidelijk dat met name AI oplossing erg afhankelijk zijn van de kwaliteit van de aangeboden data en dat het lang niet altijd makkelijk is om voldoende gekwalificeerde data aan te bieden om een model de juiste zaken te leren.

Maar wie kan het eindresultaat nog beoordelen als het niet helder is welke regels een algoritme precies volgt om tot een conclusie te komen.......

Een interessant werkveld waar voorlopig nog een hoop ontwikkelingen (en werk) te verwachten zijn